* Til mobilvenlig side *

      Om denne side

      
     
En tur langs Vestvolden
      
   
      Fæstningsordbog
 
  Vestvoldens historie:
     Historien 1886-1894
     
Kort ca. 1900
     Magasinerne
     Batterierne

     Kaponiererne
     Andre anlæg
     Kvindekanonerne

     Paradislejren
     Avedørelejren
 
       Oversigtskort
    
Rejseplanen

 
       Andre historiske sider med
     relation til Hvidovres mili-
     tære fortid:

   
 Københavns Befæstning

  
   Hjemmeværnets historie -
           set fra Hvidovre

         Søren Østergaards
 Bog om Vestvolden i Hvidovre

 
   
 
 
 
                   


 

  Vestvolden - specielt i Hvidovre kommune
 
     

       I sin tid et af de største fæstningsværker i Europa.   
                   Det er stadig også en af de bedst  bevarede storbyfæstninger.                  
  - en attraktion i verdensklasse.

        På
www.vestvolden.info kan du finde meget mere om  hele
        Københavns Befæstning
og baggrunden for den.

 
         Fredskrudtmagasin 1888
         ved Gl. Køge Landevej.
   
Vestvolden-hvidovre.dk er andet og mere end en historisk præsentation af den del af  Vestvolden der ligger i Hvidovre kommune.

Vestvolden er et stykke Danmarkshistorie. Ganske vist deler vi den med 4 andre kommuner, men i hver sin kommune har volden sit eget, både bygningsmæssige og historiske, særpræg    og dette lokale særpræg skal Hvidovre selv profilere og formidle. Der kan således skabe en sammenhængende oplevelse af  Vestvolden som både park, rekreativt område og kulturhistorisk oplevelse.
For de der ønsker en gå- eller cykeltur i grønne omgivelser langs rindende vand, indgår Vestvolden på fornemste vis i Hvidovres øvrige grønne tilbud. Men selv den bedste skov bliver uindbydende og ufarbar hvis den ikke vedligeholdes. Stier skal ryddes, den tætte underbevoksning skal holdes nede og de historiske anlæg holdes ryddet for vegetation, således at de indgår i en spændende helhed.

Denne side skal medvirke til at også historien bliver en del af den rekreative brug af Vestvolden i Hvidovre.                                                 www.vestvolden-hvidovre.dk anvender cookies til statistikformål. Disse cookies kan fjernes fra din PC